Μεγαλύτερες πιθανότητες διάκρισης για αθλητές με καλή στοματική υγεία